• рус
 • укр
ОЦІНКА БІЗНЕСУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

«Академією Оцінки і Права» здійснюється оцінка бізнесу:

 • діючі підприємства;
 • акції, пакети акцій, що котуються на біржі акцій;
 • родовища, ліцензії на розробку родовищ;
 • інвестиційні проекти;
 • бізнес;
 • банки, акції банків.

 

Необхідні документи для оцінки бізнесу/підприємства:

Дані про підприємство:

 • опис та історія підприємства;
 • основні види діяльності;
 • інформація про емісію акцій;
 • плани розвитку підприємства;
 • інформація про виплату дивідендів (історія виплат, розміри);
 • інформація про дочірніх компаніях, філіях та iнше.

Юридичні документи:

 • установчі документи;
 • для акціонерних товариств: звіти про підсумки випуску цінних паперів, дані про склад акціонерів;
 • правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, технічна документація на обладнання, машини, автомобілі;
 • проектно-технічна документація;
 • дані про торгові марки, патенти і бренди.

Інформація про виробництво:

 • вироблена продукція (характеристика, об'єм) / послуги, що надаються;
 • коротка характеристика виробництва (технологія, виробничі потужності, ретроспектива виробництва за останні 3 роки, прогноз виробництва);
 • витрати на виробництво (за кожним видом продукції);
 • максимальний обсяг виробництва (виробничі потужності) обраних основних видів продукції;
 • дані про збут - відпускні ціни, обсяги продажів за останні три роки, план продажів, покупці, незнижувані запаси продукції;
 • дані з постачання сировиною (постачальники, розрахунки з постачальниками).

Бухгалтерська звітність:

 • за останні три роки, для останнього року - поквартально;
 • форма 1, 2, 3, 4, 5;
 • фонд заробітної плати;
 • інформація про обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди;
 • розшифровки до звітності на дату оцінки: переліки основних засобів, нематеріальних активів, дані про незавершене будівництво, фінансові вкладення;
 • дані про запаси і витрати, про інші активи;
 • розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • останній облік аудитора.

 

Даний список є попереднім і може змінюватися залежно від цілей і конкретного об'єкта оцінки.

 

Документи надаються у вигляді ксерокопій і не потребують нотаріального засвідчення.

 

З термінами і вартістю викоання робіт з оцінки бізнесу Ви можете ознайомитися в розділі «Прайс-лист».